Liste over begreber

Liste over begreber

Er du stødt på et ord eller begreb, som du gerne vil have uddybet, så bliver denne liste over begreber din ven. Listen over begreber er i alfabetisk rækkefølge, så det er nemmere at finde frem til det ord, du leder efter.

Bisidder

En bisidder er en person, der deltager i et møde sammen med dig. Bisidderen afleder alle sine rettigheder af at have fået lov af dig til det. Det betyder, at bisidderen gerne må tale på mødet, når det er aftalt med dig og ikke uden videre kan afskæres fra sin taleret, fordi sagsbehandleren ikke ønsker at bisidderen deltager. I daglig tale bruges ordet bisidder også, om den rolle det er at forberede og lave efterarbejde på et møde samt rådgive i sagen i det hele taget. Det er nok ikke korrekt juridisk sprogbrug, men det er almindelig tale.

Hjælpemidler

De genstande, som hjælper dit barn med at få en mere almindelig hverdag.

Merudgifter

Støtte til at købe de ekstra ting, som dit barn har brug for pga. handicappet.

Partsrepræsentant

En partsrepræsentant er en person, der træder i stedet for dig. Det betyder, at al sagsbehandling foregår igennem partsrepræsentanten. Alle breve og mødeindkaldelser og kontakt i øvrigt skal foregå til partsrepræsentanten først. Det betyder ikke, at du ikke selv skal deltage. Det er jo dig, der har de vigtige oplysninger til sagen. Der vil derfor kun meget sjældent kunne holdes møder uden din deltagelse, selvom du har en partsrepræsentant. En partsrepræsentant kan formelt set tage beslutninger på dine vegne, og det som partsrepræsentanten gør har bindende virkning for dig på samme måde, som hvis det var dig selv, der gjorde det.

Skoletilbud og specialundervisning

Når barnet har brug for støtte for at være i skolen.

Specialbørnehave

Når barnet pga. sit handicap har brug for behandling i dagtimerne og derfor må være i specialinstitution.

STU

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Tabt arbejdsfortjeneste

Erstatning for den løn eller indtægt, du mister for at passe dit handicappede barn.