Dine rettigheder

– Når du hyrer en privat socialrådgiver

Dine rettigheder, når du hyrer en privat socialrådgiver

En privat socialrådgiver er underlagt visse regler i sit arbejde. Faktisk er der en hel lov omkring juridisk rådgivning, som tilgodeser dine rettigheder. 

Først og fremmest skal en privat socialrådgiver have den rette adfærd og udvise god skik for juridisk rådgivning. 

Den private socialrådgiver:

  • skal være grundig og samvittighedsfuld og have i tankerne, hvilken løsning/hvad der er mest til gavn for kunden. 
  • skal rådgive kunden med den fornødne hurtighed. 
  • har tavshedspligt.
  • må ikke beregne sit honorar som en andel af udbyttet. 
Krav til din aftale med en privat rådgiver

Når du indgår en aftale med en privat social rådgiver, er det et lovkrav, at aftalen:

  • indgås skriftligt og før rådgiveren begynder sit arbejde.
  • oplyser om den private rådgiver er ansvarsforsikret.
  • beskriver rådgivers uddannelsesbaggrund
  • indeholder timepris eller samlet pris.
  • ikke må opsiges af rådgiver på en måde, som forhindrer dig i at få hjælp fra anden side i tide. 
Forbrugerombudsmanden fører tilsyn

Ønsker du at klage over en rådgiver, der ikke overholder loven, kan du klage til forbrugerombudsmanden. Hvis ikke den private rådgiver overholder reglerne, kan denne få en bøde.