Skole – almen skole og specialskole

Dit barns skole eller dagtilbud er uden sammenligning din vigtigste professionelle samarbejdspartner. Det kan betyde alt, om I har samme opfattelse af barnets vanskeligheder. At I kan tale om hinandens synspunkter i en ordentlig tone. Det gælder naturligvis, uanset om det er almen skole med eller uden støtte, eller om det er specialklasse, specialskole eller behandlingsskole. Det har ikke kun betydning for skolegangen, men også for hvordan dine muligheder er for at få hjælp fra familieafdelingen eller handicapafdelingen.

Ud over et godt samarbejde med skole eller specialskole kan det være vigtigt at kende sine rettigheder, når barnet pludselig viser dårlig trivsel. Det kan være i forhold til sygeundervisning, inddragelse af ppr, underretninger om fravær og hvad deraf følger. Det kan også være kvantiteten og kvaliteten af den støtte der eventuelt gives, inddragelse af VISO, frit skolevalg. Også andre spørgsmål kan komme op, såsom hvornår må der videregives oplysninger til og fra skolen eller dagtilbuddet osv.