Samarbejder

For Lige Vilkår

Linda Klingenberg sidder på For Lige Vilkårs facebook-rådgivning. For Lige Vilkår, er en frivilligt drevet forening, der drives af medlemskontingenter og fonde og oceaner af frivillige kræfter!

Hun svarer på spørgsmål to gange om ugen i et facebookforum for medlemmer af foreningen og hjælper med at uddanne det frivillige bisidderkorps. Vi kan ikke anbefale et medlemsskab varmt nok. Vi anbefaler det faktisk så kraftigt, at hvis du er medlem, når du hyrer Min Private Rådgiver APS til en opgave, så trækker vi dit kontingent fra i regningen.

Det Unikke Barn

Kis Holm Laursen har skabt virksomheden “Det Unikke Barn”. Kis er ergoterapeut og har selv erfaring med at være forælder til et barn, der for altid vil have brug for systemet.

Ud over vores faglige fællesskab i arbejdet med For Lige Vilkår, bruger vi hinanden som sparringspartnere. Vi løser ind imellem sager i fællesskab, hvor vores forskellige kompetencer kan angribe en sag fra flere vinkler.

LOBPA (Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance)

Vi har en rigtig god dialog med konsulenterne i LOBPA. Vi drøfter hvad der rører sig i handicapverden og inspirerer hinanden til nye måder at arbejde på. Både i forhold til bevillingspraksis og nye måder at anskue opgaveløsningerne på.

Go Between

Dorthe Hölck er efter min mening een af de bedste konsulenter på autisme- og adhd-området. Hun har en solid erfaring med arbejdet og er desuden leverandør til VISO. Vi drøfter problemstillinger og sparrer, når vores viden på hvert vores felt kommer til kort.

Digital Socialrådgiver

Nogen gange er der rigtigt godt gang i butikken og så er det rart med gode samarbejdspartnere, der kan hjælpe. Vi er nu så heldige at have lavet en aftale med Digital Socialrådgiver, så vi forhåbentlig kan nå jer alle sammen – også i pressede perioder.

Oldenburg Rådgivning

Leder du efter den helt rigtige skole eller pædagogiske tilbud? Så er Lene Oldenburg et rigtigt god bud på en person du kan hyre. Vi er i hvert fald rigtig glade for det samarbejde vi har med Lene og hun har vores varmeste anbefaling.