Kommuner

Ville det ikke være godt, hvis man kunne få færre klager og samtidig et bedre arbejdsmiljø, bedre fastholdelse af dygtige medarbejdere og et generelt bedre internt og eksternt samarbejde?

Vil du og den kommune du er tilknyttet i højere grad vil leve op til netop det, som kommunerne er sat i verden for: at betjene borgerne. I 2. række er der god langsigtet økonomi i det. Både hvad angår personaleudgifter og udgifter til selve hjælpen til borgerne.

Min ambition er at få hul på det rigtige samarbejde på det samlede børneområde (almen skole og dagtilbud, ppr, skoler og nok især familieafdelingen inklusive børnehandicapområdet). Ambitionen er, at der i fremtiden vil være flere fagpersoner og forældre, der i fællesskab går ud fra møder med hænderne over hovedet, og synes, at det er gået rigtigt godt. Der hvor forældre og børn føler sig mødt og medarbejderen løftet af at have hjulpet et barn.

I Min Private Rådgiver har vi i skrivende stund haft mere end 400 sager fra utilfredse borgere i 80 forskellige kommuner. Vi ved derfor ret meget om, hvad det er, borgere er utilfredse og tilfredse med og hvordan de kunne tænke sig at blive mødt. Og ved du, hvad vi også ved? Vi ved også, hvordan det er at være ansat i en kommune og skulle navigere i krydspresset mellem forældre, ledelse, byråd og samfundets generelle opfattelse. Linda Klingenberg har nemlig, inden hun blev selvstændig, arbejdet i mere end 8 år med børneområdet i det offentlige, herunder i flere kommuner både som medarbejder og som leder.

Kontakt os på 20871392 eller mail: linda@minprivateraadgiver.dk, hvis din kommune kunne bruge et løft på det borgerrettede.