Kommuner

Er du ansat i en kommune og kunne din afdeling tænke sig at få et bedre samarbejde med borgerne?

Kontakt os for et nærmere tilbud. Der kan f.eks. være tale om et fyraftensoplæg eller et konkret forløb i afdelingen med henblik på at forstå din borger og deres reaktion. Det kan også være sparring eller hjælp i en helt konkret borgersag, hvor vi kan give andre øjne på, hvordan forløbet kan forstås.