Klager over en psykolog

Psykolognævnet offentliggør de alvorligste af deres afgørelser og det giver dig mulighed for at undersøge, om den psykolog der skal lave undersøgelser af dig og din familie tidligere har fået påbud eller kritik.

Der er nogle særlige ting man skal være opmærksom på, når man ønsker at klage over en psykolog. Een af dem er, at man ikke kan regne med at få at vide, hvad sagen er endt med. En anden er, at man ikke kan regne med, at det får betydning for din konkrete sag. Så hvorfor skulle man så klage?

Det skal man for at hjælpe med til at sikre, at den kvalitet, der leveres af de psykologer, der laver de mest afgørende papirer i en sag om anbringelse uden samtykke, er høj nok. Hvis deres arbejde ikke lever op til de retningslinjer, der er givet for henholdsvis psykologers arbejde og forældrekompetenceundersøgelser, så risikerer vi at anbringe de forkerte børn.