Familieområdet – handicap og børnefaglige undersøgelser

Her kan du se, hvilke dele af familieområdet, jeg yder specialiseret hjælp til. Andre områder kan naturligvis også komme på tale, da jeg er rigtigt godt hjemme i de almindelige regler omkring sagsbehandling, som alle myndigheder skal følge. Har du vanskeligheder med at få aktindsigt eller er der skrevet beviseligt forkerte oplysninger om dig i en sag af en hvilken som helst karakter, vil jeg også kunne hjælpe med det.

Faktisk er det næsten altid sådan, at områderne har betydning for hinanden, og det er også tit her, det går galt i kommunen. Skolen kan f.eks. ikke stille rammer op for dit barn, der gør, at det kan være der hele dagen, og du står med et akut pasningsbehov. Du vender dig mod familieafdelingen, som på deres side mener, at det må være skolen der skal håndtere det pga. sektoransvaret. Nu er du fanget mellem to stole, og ingen tager ansvar. Kender du det?

Handicap og sygdom på det kommunale børneområde

 • Tabt arbejdsfortjeneste – erstatning for løn eller indtægt du mister for at passe dit handicappede barn
 • Merudgifter – støtte til at købe de ekstra ting, som dit barn har brug for pga. handicappet
 • Hjælpemidler – genstande, som hjælper dit barn med at få en mere almindelig hverdag
 • STU – særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
 • Specialbørnehave – når barnet pga. sit handicap har brug for behandling i dagtimerne og derfor må være i specialinstitution

Familie – børnefaglige undersøgelser (§ 50)

 • Aflastning – når børn og forældre har brug for tid hver for sig
 • Kontaktperson – når barnet eller den unge har brug for en anden fast voksen i sin hverdag end forældrene
 • Familiebehandling – når forældre har brug for at blive klædt på til at håndtere hverdagens pædagogiske problemer
 • Anbringelser (tvang og frivillig) – herunder forældrekompetenceundersøgelser

Skole

  • Støtte i folkeskolen -når barnet kan rummes i skolen, men har brug for noget særligt
  • Specialskole – når barnets behov ikke kan mødes i nogen form indenfor almenskolens rammer