Fagforeninger og a-kasser

Når forældre kommer i klemme mellem jobbet og  og den kommunale sagsbehandling, henvender de sig ofte til fagforeningen for hjælp.

Jeg har derfor sat en undervisning sammen, der kan klæde fagforeninger og a-kasser på til at vejlede medlemmerne.

BUPL sagde: “Der blev givet SÅ fin feedback bagefter. Du ramte helt plet med dit oplæg.”