CV – erfaring fra indersiden

Når du er kørt sur i samarbejdet med kommunen, er det sjældent, at det blot er jura, der kan løse problemet. Du har også brug for at vide, hvad der foregår indenfor murerne, og hvordan du navigerer i de forskellige niveauer af ledelse. Det er en næsten umulig opgave, hvis du ikke selv har erfaring fra den anden side af skrivebordet. Det er ofte også en meget svær opgave for advokater, der har deres erfaring fra eget kontor og fra domstolene.

Jeg elsker juraen, men må også erkende, at løsningen rigtig ofte findes et andet sted end i serviceloven. Derfor er jeg også rigtig glad for min egen erfaring. Den hjælper mig – og derfor også dig – til at komme tættere på hvad der skal til i den enkelte kommune for at komme nærmere den løsning, som du har brug for.

Ansættelser

Afdelingsleder Randers Kommune, Myndighed for Handicap 2015-2016

Afdelingsleder (konst.) Aarhus Kommune, Handicapcenter for Børn 2015

Afdelingsleder, Syddjurs Kommune, Specialbistand 2013-2015

Juridisk fuldmægtig på hele børneområdet, Favrskov Kommune, Børn og Skole 2009-2013

Juridisk fuldmægtig, Statsforvaltningen Nordjylland, Familieretskontoret 2007-2009

Skadesagsbehandler, Nykredit Forsikring, Private forsikringer 2006-2007

Uddannelse

2013-2015 Dele af den offentlige lederuddannelse (DOL)

2012 Prince2 projektledelse

1999-2006 juridisk kandidat fra Aarhus Universitet