Vi kan ikke repræsentere dig i retten, men samarbejder med forskellige dygtige advokater, som vi kan henvise til.

Områder indenfor familieretshuset

Samvær – Vi hjælper dig ved behandling af fastsættelse og ændring af samvær. Der kan både være tale om en generel ændring og en midlertidig ændring i samværet. Vi deltager som bisidder i fogedretten, hvis din modpart accepterer det, og kan hjælpe dig med forberedelsen til møderne.

Forældremyndighed – Vi hjælper dig ved de indledende forligsmøder omkring forældremyndighed. Skulle sagen gå i retten, samarbejder vi med din advokat og kan måske hjælpe med at holde advokatomkostningerne nede. Det kan f.eks. dreje sig om, at I ikke er enige om barnets skolevalg.